Author Archives: Lê Thăng Long

About Lê Thăng Long

Tôi là nhà hoạt động nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, và là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại! I am an activist for human rights and democracy for Vietnamese people, and an activist for peace and happiness for humanity!

TÔI ĐÃ KẾT THÚC QUẢN CHẾ NHƯ THẾ NÀO ?! Hay PHẢI CHĂNG NHỮNG NGƯỜI BẢO THỦ ĐANG NÍU KÉO?! (Phần 3)


Ngày 9/6/2015, sau khi kết thúc quản chế 5 ngày, tôi mới được ủy ban phường mời lên để trao quyết định về kết thúc quản chế. Đúng ra họ phải giao cho tôi quyết định quản chế trong ngày … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÔI ĐÃ KẾT THÚC QUẢN CHẾ NHƯ THẾ NÀO ?! Hay PHẢI CHĂNG NHỮNG NGƯỜI BẢO THỦ ĐANG NÍU KÉO?! (Phần 2)


Ngày 2/6/2015 trước kết thúc quản chế 2 ngày, Ủy ban nhân dân phường đã mời tôi lên trình diện và kiểm điểm hàng tháng lần cuối. Cô Huyền phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình chủ trì buổi họp. … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÔI ĐÃ KẾT THÚC QUẢN CHẾ NHƯ THẾ NÀO ?! Hay PHẢI CHĂNG NHỮNG NGƯỜI BẢO THỦ ĐANG NÍU KÉO?! (Phần 1)


Vào một tối cuối tháng 5/2015, tôi được mời đến dự một buổi họp tại ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình với đại diện nhân dân các khu phố trong phường, đại diện các ban ngành đoàn thể … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?